verkenningsonderzoek verdienmodellen voor kleinschalige telers

15-03/2018


Euregio-Forum, Emmericher Straße 24, 47533 Kleve

Een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse groentetelers uit de Euregio Rijn-Waal heeft de afgelopen periode gewerkt aan de realisatie van een verkenningsonderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers in.

 

Op 15 maart 2018 worden de resultaten van het verkenningsonderzoek tijdens een seminar in Kleve gepresenteerd.

 

Duits-Nederlandse samenwerking in de land- en tuinbouwsector: samen sterker!

De bevordering van de integratie van Europa en het slechten van nationale grenzen zijn centrale doelen van de Euregio Rijn-Waal; een samenwerkingsverband met ruim vijftig deelnemende gemeentes en instanties uit de Nederlands-Duitse grensregio rond de benedenlopen van Rijn, Maas en Waal. De Euregio Rijn-Waal heeft als doel om partners bij elkaar te brengen om gezamenlijke initiatieven te starten en zodoende gebruik te maken van internationale synergie-effecten. Een belangrijk, potentieel synergie-effect ligt in de land- en tuinbouwsector aan beide zijden van de grens. Op het gebied van agrarische handel zijn Duitsland en Nederland reeds in zeer sterke mate met elkaar verbonden. Van de Nederlandse agrarische export gaat ruim 25% naar Duitsland. Anderzijds is Duitsland met €10,7 miljard het belangrijkste herkomstland van agrarische producten die Nederland importeert.

 

Uitdagingen van kleinschalige groentetelers in het Rijn-Waalgebied

Het Rijn-Waalgebied in Nederland en Duitsland wordt gekenmerkt door haar sterke positie in de groente- en fruitteelt. Echter, met name kleinschalige groentetelers uit deze regio worden in toenemende mate geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Ingegeven door schaalvergroting, toenemende concurrentie en prijs- en margedruk is door diverse kleinschalige telers uit het Rijn-Waalgebied de behoefte geuit om over te stappen naar nieuwe verdienmodellen. Verdienmodellen waarin wordt gekozen voor ketenverkorting, internationale samenwerking, kwaliteit in plaats van kwantiteit, lokale productie en verkoop (‘local-for-local’) en bovenal de focus op ‘vergeten’, ‘nieuwe’ en biologische groenten. Samen met een zestal projectpartners is de Euregio Rijn-Waal daarom in 2016 gestart met een haalbaarheidsonderzoek dat antwoord moest geven op de vraag of er in de regio voldoende voedingsbodem is voor dergelijke nieuwe verdienmodellen. De Euregio Rijn-Waal ondersteunt dit project in het kader van het People to People-programma met middelen uit het EU-subsidieprogramma INTERREG V A.

 

Het seminar wordt geopend door dhr. Kamps, Secretaris Euregio Rijn-Waal. Vervolgens komen de resultaten van het verkenningsonderzoek aan bod. Want hoe belangrijk is de herkomst van voedsel voor consumenten in Rijn-Waalgebied? Wat is imago van biologische groente? Hoe kunnen telers op diverse marktontwikkelingen en consumententrends inspelen? En bovenal, in hoeverre verschillen Duitse en Nederlands consumenten in deze van elkaar? Antwoorden op deze en een groot aantal andere vragen worden gepresenteerd door dhr. Deuling en dhr. Hennissen vanuit projectleider Bluehub.

 

Succesvolle praktijkvoorbeelden

Tijdens het seminar worden tevens een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden getoond. Twee deelnemende groentetelers uit het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband vertellen over hun ervaringen met directe verkoop, marketingactiviteiten, het belang van ‘local-for-local’ en de toekomst van regionaal geteelde groenten. Daarnaast presenteert een succesvol Nederlands platform een aantal ‘best practices’ op het gebied van online food, leverservice en de samenwerking tussen telers!

 

Tot ziens op 15 maart!

Het seminar ‘Nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers’ is kosteloos en vrijblijvend te bezoeken voor geïnteresseerden binnen én buiten het Rijn-Waalgebied. U kunt zich registeren als bezoeker op http://seminar.pagedemo.co. Het seminar is volledig tweetalig.

 

Datum              Donderdag 15 maart 2018

Tijd                  15:00-18:00 uur