Infobijeenkomst "Kaderproject INTERREG Deutschland-Nederland"

21-03/2018


Provinciehuis Noord-Brabant, ´s-Hertogenbosch

Heeft u grensoverschrijdende ambities en bent u op zoek naar inspiratie en bent u benieuwd naar subsidiemogelijkheden bij de Euregio Rijn-Waal? Dan nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst “kaderproject prioriteit II”.

 

Bij grensoverschrijdende samenwerking is elkaar kennen, begrijpen en vertrouwen essentieel. Kleinere projecten ter ondersteuning van de netwerkvorming hebben dan ook een bijzondere betekenis. Om het aanvragen van INTERREG-middelen voor kleinere initiatieven toegankelijker te maken is de Euregio Rijn-Waal, in afstemming met de andere Duits-Nederlandse Euregio´s en de INTERREG-partners een “Kaderproject” gestart.

 

Dit kaderproject is speciaal ontwikkeld voor initiatieven  tot € 25.000 subsidie op het gebied van  grensoverschrijdende samenwerking en de opbouw van grensoverschrijdende netwerken op sociaal-economisch gebied.  Binnen deze samenwerkingsverbanden en netwerken komen  met name activiteiten/projecten in aanmerking op het gebied van:

 

Ondersteuning van MKB

  • Ontwikkeling van netwerken van bedrijven en wetenschap,
  • Vergroting van de transparantie van de technologie- en kennisinfrastructuur voor ondernemingen
  • Internationalisering van competentieontwikkeling in MKB‘s (bewustwording en doelgerichte adviesverlening, bevordering van competenties, werving van vakkrachten)

Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

  • Werken, onderwijs en cultuur
  • Natuur, landschap en milieu
  • Structuur en demografie
  • Netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau

Heeft u grensoverschrijdende ambities en bent u op zoek naar inspiratie? Bent u benieuwd naar subsidiemogelijkheden bij de Euregio Rijn-Waal voor grensoverschrijdende activiteiten tot

€ 50.000 (maximaal € 25.000 subsidie)? Of heeft u al een interessant projectidee maar nog niet de geschikte partner?

 

Dan nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst “kaderproject prioriteit II” op 21-03-2018 van 10.00 - 12.00 uur in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch.. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst vóór 16 maart 2018 via een e-mail naar moor@brabant.nl . Uiteraard kunt u deze uitnodiging doorsturen naar andere belangstellenden.

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van kleinschalige projecten en komt u meer te weten over de laagdrempelige aanvraag- en afwikkelingsprocedures bij subsidies tot € 25.000.

 

Alle informatie over deze bijeenkomst kunt hier nalezen.