Veel Brabantse belangstelling voor People to People

28-03/18


Vorige week organiseerde de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de Euregio Rijn-Waal een informatiebijeenkomst over de INTERREG-subsidieprogramma People to People.

 

Mathieu Oor, beleidsmedewerker Europa bij de provincie legt het waarom van deze bijeenkomst uit “Als provincie willen wij graag onze Brabantse partners in Noord-Oost en Zuid-Oost-Brabant stimuleren om contacten met Duitsland te leggen. Door hen te informeren over de laagdrempelige subsidiemogelijkheden voor activiteiten met Duitse partners binnen het INTERREG-programma Deutschland-Nederland hopen wij de drempel om de grens over te gaan, weg te nemen”.

 

Gemeenten, regionale instellingen, verenigingen, stichtingen, onderzoeks- en opleidingsinstellingen evenals andere organisaties en instituten en onder bepaalde voorwaarden ook het MKB kunnen bij de Euregio Rijn-Waal een aanvraag indienen voor een People to People subsidie. De subsidie bedraagt max. 25.000 euro. De belangrijkste voorwaarde is dat ten minste een Nederlandse en een Duitse partner zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel samenwerken.

 

Voor kleinschalige activiteiten als scholierenuitwisselingen, eenmalige sportwedstrijden etc. bestaat een nog eenvoudigere subsidiemogelijkheid, de mini-projecten. Een mini-project wordt met max. 1000 euro ondersteund. Natuurlijk geldt ook hier, dat er sprake moet zijn van een Nederlands-Duitse samenwerking.

 

Svenja Arntz, People to People projectcoördinator bij de Euregio Rijn-Waal, gaf aan positief verrast te zijn over de bijeenkomst: “We hadden niet verwacht dat de deelnemers al zulke concrete projectideeën zouden hebben, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering in het onderwijs,  inclusie en cultuur. We hopen dan ook dat we binnenkort de eerste aanvragen uit Brabant tegemoet kunnen zien”.

 

Mocht u ook een idee voor een euregionaal project hebben, neem dan contact op met Svenja Arntz (+49-2821-793012), projectcoördinator People to People of Astrid Hubbers, projectcoördinator mini-projecten (+49-2821-793019).


Gerelateerd/Ander nieuws

13-04/18

Hoe neemt u de grens waar? Vul de enquête in.

U woont of werkt in het programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland! Wij vragen u daarom om deel te nemen aan de enquête als organisatie of als burger.

12-04/18

10 nieuwe grensoverschrijdende routes voor de regio

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk heeft de opdracht gekregen om in het kader van het INTERREG-project Dynamic Borders samen met Niederrhein Tourismus GmbH en het Toeristisch Platform Maasduinen 10 nieuwe fiets- en wandelroutes te ontwikkelen voor de regio.

29-03/18

Nieuwe brochure: 30 veelgestelde vragen door werkgevers

„Kan ik een werknemer die in Nederland sociaal verzekerd is, in Duitsland laten werken?” Dat is een van de 30 vragen die het GrensInfoPunt Rijn-Waal in een nieuwe brochure beantwoordt. De titel: Werkgevers die inwoners van Duitsland in dienst willen nemen.