Euregionaal Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht

02-12/22


Op 30 november is het eerste Euregionale Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht. Karakter, VIGO-Vincent van Gogh en de Duitse LVR-klinieken in Bedburg-Hau, Düsseldorf, Essen en Viersen gaan op structurele basis samenwerken.

 

In het bijzijn van Hubert Bruls, burgemeester van de gemeente Nijmegen en tevens voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, hebben de besturen van Karakter, VIGO-Vincent van Gogh en de Duitse LVR-klinieken een verklaring tot nauwe samenwerking ondertekend in het Euregio-Forum in Kleve. De organisaties gaan structureel kennis, expertise en personeel met elkaar uitwisselen. Door over de grenzen heen te kijken en samen te werken, ontstaan nieuwe inzichten en initiatieven in aanpak en beleid, wat de kwaliteit van de jeugdzorg verder versterkt.

 

Uitwisseling kennis en professionals

Afgelopen jaren hebben Karakter en enkele Duitse instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie reeds kennis en expertise uitgewisseld. Er zijn gezamenlijke onderzoeksprojecten opgestart rond schoolverzuim, diagnoseverschillen, dierondersteunde psychotherapie en de invloed van cultuurverschillen op de uitkomsten. Deze samenwerking wordt nu verder uitgebreid en bekrachtigd met de oprichting van een Euregionaal netwerk. De eerste inspanning van de nauwere samenwerking is de realisatie van structurele uitwisseling van professionals in opleiding voor kortdurende stages in het Euregio Rijn-Waal gebied.

 

Waarom dit netwerk?

In een filmpje vertellen betrokken partners over het belang van dit netwerk en de verwachtingen voor de toekomst:

 

Bron: https://www.karakter.com/nieuws


Gerelateerd/Ander nieuws

25-05/23

Vacature Junior/Senior Projectcoördinator (m/v)

De Euregio Rijn-Waal zoekt een: Junior/Senior Projectcoördinator (m/v) ter versterking van ons Regionaal Programma-Management van het Interreg subsidieprogramma voor verschillende prioritaire thema’s.

19-05/23

Leerzame tweedaagse voor Euregioleden

Op 11 en 12 mei vond in Hotel Erica in Berg en Dal in het kader van Euregio-Wegwijzer een tweedaagse cursus plaats.

05-05/23

Euregio-commissie bij Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Op 20 april kwam de commissie voor economische aangelegenheden van de Euregio Rijn-Waal ter vergadering bijeen in het gemeentehuis van Wijchen. Hier gingen zij in gesprek met het bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.