EnerPRO: grensoverschrijdende samenwerking energietransitie

02-01/23


Het INTERREG-project EnerPRO heeft de afgelopen 4 jaar ondersteuning geboden bij de realisatie en ontwikkeling van product en proces innovaties met betrekking tot gedecentraliseerde productie en opslag van hernieuwbare energie en energie-efficiencytechnologieën.

 

EnerPRO heeft daarbij eveneens de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven in de Euregio Rijn-Waal en daarbuiten bevorderd.

 

Met behulp van de productinnovaties die in het kader van EnerPRO worden geïmplementeerd, wordt een wederzijdse toegevoegde waarde in de regio bereikt en vormt een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de klimaatbeschermingsdoelen van Nederland en Noordrijn-Westfalen.

 

Het EnerPRO project heeft veel mooie innovaties opgeleverd. Tijdens het EnerPRO Slotevent op maandag 26 september in Kleve, Duitsland zijn deze innovaties in het zonnetje gezet. Duitse en Nederlandse ondernemers hebben tijdens dit event hun eindresultaat van het EnerPRO project en de toegevoegde waarde van EnerPRO gedeeld. Je kunt een compilatie van dit event hier terugkijken.

 

Onder andere de onderstaande initiatieven  in de Euregio Rijn-Waal zijn mede  gerealiseerd dankzij EnerPRO:

 

24/7 Nature Power

Dit Nijmeegse bedrijf heeft samen met de Duitse partner Guspaf uit Xanten gewerkt aan een proefneming circulair ontgassen van binnenvaarttankers. Met het VentoClean Systeem zullen binnenvaartschepen hun schadelijke dampen met een minimale milieubelasting, en zonder gebruik van hulpstoffen, af kunnen geven. De voordelen zijn enorm aangezien de dampen niet meer in de lucht terecht komen en de ingedampte vloeistof gebruikt kan worden voor energieopwekking. Het idee is dat de scheepvaart door het leveren van walstroom die gegenereerd is door restdampen sneller de circulariteitsdoelstelling kan halen.

 

EScom

Het Arnhemse bedrijf Escom heeft samen met Waterway Engineering GmbH uit Moers gewerkt aan project PV-TE SKID. De achtergrond van dit project is dat in Nederland ongeveer 10,47% van de totale Nederlandse woningvoorraad is gebouwd tussen 1906 en 1965. Deze woningen zijn voornamelijk eigendom van VvE’s of van woningcorporaties. Om deze woningen te verduurzamen staan deze partijen voor een enorme opgave. Escom heeft een basissysteem ontwikkeld dat geschikt is voor dit type woningen. In alle projecten wordt gebruik gemaakt van PVT panelen als basis voor de warmtepomp. Zij hebben zelf een paneel ontwikkeld met een hoge performance en een goede prijs. Met het PV-TE paneel wordt per woning ongeveer 1500 kG CO2 bespaard. PV-TE is een stille en onderhoudsarme bron voor de warmtepomp en het dak krijgt een dubbele functie, zowel het opwekken van stroom als warmtebron.

 

Sit & Heat

Sit & Heat B.V uit Nijmegen, heeft in samenwerking met Caisson Elektronik GmbH uit Kleve, voor dit project gewerkt aan de circulaire batterij: een combinatie van een duurzame oplossing en circulariteit en het kunnen inbouwen in bestaande producten van Sit & Heat. Deze nieuwe innovatie bestaat uit verschillende functies: de batterij van het systeem, de besturing van het systeem, de print (de computer van het systeem) en de sensor om verschillende gegevens te verzamelen en te verwerken. Het innovatieve karakter en de moeilijkheid om alle onderdelen te combineren in een circulaire module die in verschillende type toepassingen is in te bouwen. Alle componenten kunnen uitgebreid of vervangen worden. Dit zorgt ervoor dat de batterij en het Sit & Heat systeem langer meegaan. Het belangrijkste is dat alle grondstoffen zo goed mogelijk, in beheer van Sit & Heat, gerecycled worden.

 

Stanstechniek Gaanderen

Stanstechniek Gaanderen, MTTEnergy uit Kalkar en Jan Putman Beheer B.V. uit Lengel hebben samengewerkt aan een configurator energiesysteem zonnepaneeldaken. In deze dakoplossing worden zonnestroompanelen geïntegreerd waardoor het aanzicht van het dak mooier en functioneler wordt. Stanstechniek heeft een dimensionering computersysteem ontwikkeld waarin het legplan en het aanzicht gelijk inzichtelijk wordt gemaakt, rekening houdende met de indeling van zonnepanelen op het dak en de posities van ramen, dakdoorvoeren en buitenmaten. Met dit systeem kunnen paneeldelen gelijk voor productie worden klaargezet en worden alle benodigde materialen inzichtelijk gemaakt. Het systeem laat de gebruiker direct zien hoe het dak eruit komt te zien en wat de kosten en besparingen zijn. Door deze automatisering wordt veel tijd bespaard. De verwachting is dat woningen daardoor sneller energieneutraal gemaakt kunnen worden, wat weer resulteert in een snellere CO₂-reductie. Bij deze ontwikkeling wordt een visueel aantrekkelijk dak met PV- of PVT-modules ontworpen, worden de nodige componenten bepaald en kan de bouwer na de definitie van de mogelijke PVT-modules als warmtebron van een warmtepomp zijn eigen elektriciteit met dit systeem opwekken en tegelijkertijd een warmtebron voor een warmtepomp hebben. Door de toevoeging van het Solar energy Booster PVT systeem is het esthetisch verantwoorde energiedak van Standstechniek ontstaan.

Deze zonnedakconfigurator is ontwikkeld om de energietransitie van particuliere woningen te stimuleren. De werkingsprincipes zijn getest en er is een prototypewoning gebouwd. Deze woning kan ook als demowoning gebruikt worden.

 

Soluxa

Soluxa B.V. uit Nijmegen en Dachziegelwerke Nelskamp GmbH uit Schermbeck hebben gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor terracotta colored solar energy roofs. Het plaatsen van zwarte zonnepanelen is niet altijd mogelijk en gewenst, bijvoorbeeld op monumenten en in wijken met rode daken. Soluxa, een Nederlandse Startup die gekleurde zonnepanelen ontwikkelt, en Nelskamp, een Duitse fabrikant van dakpannen willen zonnepanelen breder toepasbaar maken. Dit kan door gebouw-geïntegreerde zonnepanelen (BIPV) te produceren die door hun vorm en kleur zo mooi mogelijk aansluiten bij het dak. Proeven hebben aangetoond dat het technisch mogelijk is om terracotta gekleurde zonne-energiedaken te maken. In deze studie is de vraag naar terracotta gekleurde gebouw-geïntegreerde zonnepanelen (BIPV) in Duitsland en Nederland onderzocht en verkend hoe de markt kan worden bediend. Duidelijk is dat de markt voor gekleurde zonnepanelen nog sterk in ontwikkeling is. Het product dat Soluxa en Nelskamp kunnen aanbieden heeft een hoger rendement en betere prijs dan andere alternatieven die er op de markt te vinden zijn. Alleen al in Nederland en Duitsland zijn er honderdduizenden gebouwen die geen zonne-energie kunnen opwekken omdat ze geen goedkeuring krijgen voor het plaatsen van panelen. De vraag naar de door dit consortium geboden oplossing is daarom aanzienlijk. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat een marktintroductie succesvol zal zijn.

 

Het project EnerPRO is mede mogelijk gemaakt dankzij het EU-programma INTERREG VA Deutschland-Nederland, het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie van de Duitse Deelstaat Nordrhein-Westfalen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het project werd begeleid door het regionaal programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

 

Bron: EnerPRO: grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energietransitie - Kiemt


Gerelateerd/Ander nieuws

24-02/23

Vacature secretaris-directeur

De Euregio Rijn-Waal is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van 55 gemeenten, Kreise, Landschaftsverband en Industrie und Handelskammer in het Nederlands-Duitse grensgebied. De Euregio Rijn-Waal is gevestigd in Kleve (D) en telt ca. 30 Nederlandse en Duitse medewerkers.

15-01/23

Thomas Ahls neemt deel aan bestuurlijk overleg GROS NL-NRW

Afgelopen donderdag 12 januari kam het bestuurlijk overleg GROS NL-NRW bijeen in het Duitse Brüggen.

15-01/23

Nieuwe eenvoudige subsidies voor kleinere NL-D initiatieven

Eind vorig jaar heeft het Comité van Toezicht voor het Interreg VI A programma Deutschland-Nederland het Kleine Projecten Fonds (KPF) goedgekeurd. Dit nieuwe subsidieprogramma voor kleinere Nederlands-Duitse projecten gaat begin 2023 van start.