Martien van Hemmen ontvangt Euregio-Erepennning

12-12/16


Ruim 230 mensen bezochten de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal op maandag 12 december in het Euregio-Forum in Kleve. Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst werd stilgestaan bij het 45-jarig bestaan van de Euregio Rijn-Waal en werd Euregio-erepenning uitgereikt.

 

Euregio Rijn-Waal bestaat 45 jaar

Euregio-voorzitter Hubert Bruls blikte in zijn welkomstwoord kort terug op het ontstaan van de Euregio Rijn-Waal in de jaren 70. Een periode waarin de economische voorspoed na de moeilijke wederopbouwjaren voelbaar was, maar de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog ook nog vers waren. De wens naar duurzame vrede en veiligheid vormde het uitgangspunt voor de grensoverschrijdende samenwerking. In de beginjaren stond daarom het contact centraal. Met de komst van Europese middelen konden er ook grotere projecten grensoverschrijdend uitgevoerd worden. ”Dankzij de inzet van onze lidgemeenten en de vele projectpartners hebben wij inmiddels vele honderden projecten kunnen uitvoeren. Het bij elkaar brengen van mensen, instituten, bedrijven etc. is onze grootste kracht, meer nog dan het geld. Dit is misschien ook wel de grootste fout die gemaakt wordt, dat wij het succes van Europa steeds meer afmeten aan economisch succes. We moeten terug naar de wortels van dit succes, namelijk het streven naar vrede en veiligheid. De Euregio Rijn-Waal heeft de afgelopen 45 jaar gedemonstreerd dat Europa voor deze achtergrond in de grensregio wel werkt!” aldus Hubert Bruls.

 

Euregio Rijn-Waal erepenning gaat dit jaar naar Martien van Hemmen

Ook Martien van Hemmen is iemand die in zijn grensoverschrijdende activiteiten altijd de burger centraal stelt. Voor zijn bijzondere inspanningen ontving Martien van Hemmen, voorzitter van het Exodus Comité in Huissen, dit jaar dan ook uit handen van Euregio-voorzitter Hubert Bruls de Euregio Rijn-Waal Erepenning 2016. Hubert Bruls prees de bijzondere resultaten, die Martien van Hemmen in samenwerking met zowel Nederlandse als Duitse partners in de Euregio heeft gerealiseerd. Tevens roemde hij ook het enorme enthousiasme waarmee Martien van Hemmen aan de vele grensoverschrijdende projecten heeft gewerkt zoals de introductie van de Marigold memorial als symbool voor burgers in oorlogstijd, de gemeenschappelijke tentoonstelling “Burgers in nood” in Kleve over de Tweede Wereldoorlog, de film "Stille Helden" met de stad Duisburg, het verzoeningspaneel aan de Linge en vele andere gemeenschappelijke projecten. Met veel tact, betrokkenheid en overtuigingskracht is het Martien van Hemmen gelukt om via de lijn van de burger een basis te vinden, waarop Nederlanders en Duitsland gezamenlijk het verleden kunnen herdenken en kunnen bouwen aan de toekomst. Zo weet Martien van Hemmen het verleden en het heden op een manier te verbinden, die bijdraagt aan een verdraagzamere maatschappij. “De vele activiteiten en projecten, waartoe u het initiatief heeft genomen, vormen een wezenlijke bijdrage aan de euregionale samenleving, waar wij al 45 jaar naar streven”, besloot Hubert Bruls zijn lofrede.

 

Martien van Hemmen reageerde zeer verheugd en benadrukte dat ieder project juist op het menselijke vlak zijn meerwaarde heeft. Voor Martien van Hemmen is het dan ook een grote eer dat hij met de erepenning is onderscheiden: “Ik ben erg trots, niet persoonlijk, maar omdat ik de erepenning ook als erkenning zie voor het werk rondom het thema verzoening. Al de activiteiten, projecten en herdenkingen zouden niet mogelijk zijn zonder de samenwerking met heel veel mensen, die in de loop der jaren ook uitgegroeid zijn tot ware vrienden”. In zijn dankwoord maakte van Hemmen van de gelegenheid gebruik, om iedereen er van te overtuigen, dat bij het hedendaags herdenken zeker ook een directe relatie gelegd dient te worden met de actuele situatie in de wereld. Daarbij dienen de burger en zeker ook de jeugd te worden betrokken, aldus de heer van Hemmen. ​Tenslotte maakte Martien van Hemmen duidelijk, dat de erepenning hem extra motiveert om nieuwe projecten op te pakken, zoals het realiseren van Zusterluisterkeien in Elden en in Rindern met als thema 'Het water als wapen'. Ook is er een fietsroute gepland die Kleve via de Betuwe met de regio Arnhem- Nijmegen zal verbinden.


Gerelateerd/Ander nieuws

21-03/23

Zaalvoetbaltoernooi voor sporters met een handicap groot succes

Op zaterdag 11 maart 2023 organiseerde de afdeling gehandicaptensport van SV Rees een indoortoernooi in de Westringhalle waaraan 12 teams uit de grensstreek deelnamen. Drie teams kwamen uit Nederland.

17-03/23

Goede gesprekken Netwerkbijeenkomt Euregioraad

Op donderdag 16 maart 2023 vond na drie jaar weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de leden van de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ca. 35 Euregioraadleden en ambtelijke contactpersonen kwamen in het Euregio-Forum bijeen en spraken over diverse thema’s.

16-03/23

Tentoonstelling ‘Canadese Inheemse Strijders’ in Groesbeek

Sinds 7 februari 2023 is in de bibliotheek Groesbeek (Kloosterstraat 13) een tijdelijke expositie over ‘Canadese Inheemse Strijders’ te zien.