Arbeidsmarkt in de grensregio's D-NL

2017 - 2019


Dit project verschaft een duurzame data-infrastructuur aan de hand waarvan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Duitsland gemonitord kan worden.

 

Dit project verschaft een duurzame data-infrastructuur aan de hand waarvan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Duitsland gemonitord kan worden. Deze data zou een beeldmoeten geven van de arbeidsmarktsituatie in de grensregio’s en biedt daarmee een betrouwbare datafundament om belemmeringen en kansen op de arbeidsmarkt te identifiseren. Dat maakt het mogelijk om effectieve maatregelen te nemen, die grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit stimuleert. De inzet van de statistische bureau’s uit de betreffende regio’s garandeert de duurzaamheid van het systeem en de optimale benutting van de aanwezige data.

Partners

  • IT.NRW
  • Centraal Bureau voor de Statistiek 
  • Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Financiering

Kosten:  € 527.795,70

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 263.897,85 (EFRE / EFRO)

DE:          € 52.779,57 (IT.NRW)

                € 58.252,81 (MWIDE NRW)

                € 0,00 (Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN))

                € 20.916,54 (MB Niedersachsen)

NL:          € 19.792,34 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

                € 9.896,17 (Provincie Gelderland)

                € 9.896,17 (Provincie Limburg)

                € 9.896,17  (Provincie Noord-Brabant)

                € 9.896,17 (Provincie Drenthe)

                € 9.896,17 (Provincie Groningen)

                € 9.896,17 (Provincie Overijssel)

                € 52.779,57 (Centraal Bureau voor de Statistiek