Grensgeluiden

2017 - 2018


Het project houdt zich bezig met in hoeverre MKB`s die voormalig openbaar zijn geweest nu een goede positie op de markt kunnen vinden. Op basis daarvan vinden binnen dit project uitwisselingsprogrammas en netwerkevenementen tussen de partners plaats.

 

Door privatisering horen professionele orkesten aan Nederlandse kant tot de groep van culturele midden- en kleinbedrijven. Zowel Duitse als ook Nederlandse orkesten worden gedwongen zich nog beter te profileren in de markt om op de lange termijn te kunnen overleven. In het grensgebied ligt de mogelijkheid om verder te kijken dan de nationale grenzen voor de hand, om verdere marktkansen te verkennen.

Het Gelders Orkest en Düsseldorfer Symphoniker streven daarom naar een duurzame grensoverschrijdende uitwisseling. Dit maakt het mogelijk voor symfonieorkesten als belangrijke regionale cultuurbemiddelaars hun expertise bij de verkenning van de Duitse en Nederlandse markt te ontwikkelen. Door de uitwisseling tussen de orkesten wordt het netwerk en daarmee ook de markt van beide orkesten verbreed. Daarnaast zullen de partners van de kennis en expertise van de andere partner gaan profiteren, waardoor ze zich in de andere markt kunnen vestigen. 

De hoofdactiviteit van dit project is het verbinden van twee belangrijke culturele organisaties bij de internationalisering, met als zichtbaar resultaat een grensoverschrijdende uitwisseling van twee symfonieorkesten. Het uitwisselingsprogramma mondt uit in twee concerten die door de Düsseldorfer Symphoniker in Arnhem en Het Gelders Orkest in Düsseldorf worden gespeeld.

Al tijdens de voorbereiding van de concerten en ook gedurende de culturele uitwisselingen staan de orkesten in intensief contact met elkaar. Er vindt een constante uitwisseling tussen de directeuren, musici en managers van de marketingafdelingen plaats, om informatie over marktinformatie, programmeringen, manieren van werken en ontmoetingsmomenten te stroomlijnen. Voorafgaand aan de concerten vindt er een repetitie plaats, waarbij ook de musici van het “thuis-orkest" aanwezig zullen zijn.

De concertbezoekers uit Nederland en Duitsland zullen in Arnhem aan een interactieve lezing deelnemen, die de culturele verschillen tussen Duitsland en Nederland op een bijzonder humoristische manier zal weergeven en de bezoekers in een culturele dialoog met elkaar zal brengen. Dit zal voor meer begrip van elkaars cultuur en voor gemeenschappelijke gespreksonderwerpen zorgen. De praktijk leert dat veel misverstanden kunnen worden vermeden door meer kennis van de cultuur in het buurland. Na de lezing vindt het optreden van de Düsseldorfer Symphoniker plaats. Nadat het concert is beëindigd worden de gasten naar het naburige Café Mahler voor een netwerkborrel begeleid.

In Düsseldorf verbindt een verteller de door Het Gelders Orkest gespeelde werken en neemt de concertbezoekers tijdens het concert mee op een reis door de Nederlandse cultuur. Ook na dit concert vindt er een netwerkmoment plaats. Hiervoor worden handelspartners uit Duitsland en Nederland uitgenodigd, dit om nieuwe netwerken te verbinden en bestaande regionale netwerken te versterken. Aan de culturele presentatie en de twee netwerkmomenten zullen ook musici van Het Gelders Orkest en Düsseldorfer Symphoniker deelnemen, deze hebben dan wederom de mogelijkheid om ideeën over het gemeenschappelijke project uit te wisselen en contacten te verdiepen

Partners

Het Gelders Orkest

Düsseldorfer Symphoniker 

Financiering

Projectkosten: €49661

EU-subsidie: €24830,50

Cofinanciering Provincie Gelderland: €12415,25