Energie Euregio 2020

2014 - 2014


Energie en klimaat zijn EU-speerpunten. In de Euregio Rijn-Waal zijn deze domeinen ook als belangrijkste sectoren voor grensoverschreidende samenwerking gekenschetst.

 

Dit project is een verkenning naar de mogelijkheden en voordelen van een grensoverschrijdend energietransitiebureau of -programma. Onderzocht wordt of door verdere samenwerking het realiseren van duurzame opwek en energiebesparing versneld en uitgebreid kan worden. Hierbij zal gekeken worden of er specifieke thema's en sectoren zijn waar grensoverschrijdende samenwerking extra kansrijk of gewenst is.

 

De partners voeren een documentenstudie en een stakeholder- en actorenanalyse uit. Daarnaast houden zij interviews met belangrijke actoren. De haalbaarheidsstudie voorziet in een Open-Space bijeenkomst waar vele partijen een inbreng zullen leveren. Deze partijen zullen ook de uitkomsten teruggekoppeld krijgen.

De uitkomsten worden teruggerapporteerd in een rapport en gepresenteerd aan de Provincie Gelderland en EnergieAgentur NRW. Daarnaast worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd tijdens de EMT week 2014 van Greentechalliances.

Partners

  • Stichting kiEMT, Arnhem
  • EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf

Financiering

Kosten € 50.000,-

 

Subsidie INTERREG IVA

EU:         € 25.000,-

NL:         € 12.500,- (Provincie Gelderland)