Corona Maatregelen in Nordhrein-Westfalen

Duitsland is federaal georganiseerd, dit betekent dat de deelstaten grotendeels zelf invulling kunnen geven aan de maatregelen en regels zoals deze door de bondsregering zijn besloten. In dit overzicht wordt de situatie zoals deze in Nordrhein-Westfalen geldt, weergegeven:

 

 

Reizen naar Duitsland

Duitsland heeft Nederland op 21 november weer ingeschaald als hoogrisicogebied. Dit heeft de volgende consequenties:

 • Voor het reizen vanuit Nederland naar Duitsland bestaat een aanmeldplicht via www.einreiseanmeldung.de.
  • Uitzonderingen
   • Mensen op doorreis (door NRW resp. Nederland)
   • Verblijf van max. 24 uur in het kader van het grensverkeer en familiebezoek tot max. 72 uur (in NRW, resp. Nederland)
   • Grenspendelaars, die vanwege hun beroep of studie regelmatig heen- en weerreizen.
 • 3G-regel
  Bij het reizen vanuit Nederland naar NRW dient een bewijs van vaccinatie, genezing of een actueel negatief testbewijs meegenomen te worden. 
 • Quarantaineplicht
  Bij binnenkomst vanuit een hoogrisicogebied bestaat een quarantaineplicht van 10 dagen. Deze afzondering kan alleen door een negatieve test niet eerder dan na vijf dagen na binnenkomst in NRW verkort worden.
  • Uitzonderingen
   • Volledig gevaccineerden en genezenen na voorleggen van een bewijs hiervan
   • Mensen op doorreis
   • Grenspendelaars, transportpersoneel
   • Bij verblijf van max. 24 uur
   • Familiebezoek, mantelzorg
   • Medische zorg

De volledige corone-reisverordening is onder volgende link te vinden: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html 

 

Vanaf 13 januari geldt in Nordrhein-Westfalen een nieuwe  Corona-Schutzverordnung. De belangrijkste regelingen:

 • Testen op locatie
  • Op locaties waar een test nodig is om toegang te verkrijgen (zowel bij 3G als 2G+) kan in plaats van een testbewijs te overhandigen van een officiële testlocatie ook ter plaatse een zelftest onder toezicht worden gedaan.
  • Deze zelftest onder toezicht geldt alleen voor de desbetreffende locatie, u krijgt dus geen coronatoegangsbewijs dat u ook voor andere doeleinden kunt gebruiken
  • Het is aan de locatie zelf of zij deze voorzieningen aanbieden ja of nee.
    
 • 2G-Plus voor voorzieningen met een hoog infectierisico (bewijs van volledige vaccinatie of genezing met een aanvullende test: sneltest niet ouder dan 24 uur of PCR-test niet ouder dan 48 uur. Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar zijn hiervan uitgezonderd).
  • Vanaf 13 januari geldt de 2G+-Regel ook in de horeca, met uitzondering van afhalen.
  • Clubs en disco's (om de pandemie in te dammen blijven clubs, disotheken en vergelijkbare gelegenheden wegens het bijzonder hoge besmettingsrisico gesloten)
  • Dance-evenementen
  • Carnavalsvieringen en vergelijkbare tradities
  • Bij binnensport, in zwembaden en wellnessinrichtingen kunnen geen mondkapjes gedragen worden, daarom moeten hier geïmmuniseerde personen aanvullend een actuele negatieve sneltest, die niet ouder dan 24 uur is, kunnen laten zien. 
 • Geen testplicht voor geboosterte nof genezenen
   
  • De aanvullende testplicht (2G+) voor die locaties waar 2G+ geldt, vervalt voor personen, die aanvullend op de basisvaccinatie geboostert of in de laatste drie maanden van een coronainfectie genezen zijn.
  • Deze uitzondering geldt voor alle locaties, waar 2G+ geldt, dus ook bijv. voor binnensportlocaties. Bij de Boostervaccinatie geldt de uitzondering vanaf de dag dat de booster is verkregen.
 • 2G in de culturele en recreatieve sector en detailhandel* (bewijs van volledige vaccinatie of genezing. Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar zijn vrijgesteld):
  • Restaurants en andere horecagelegenheden
  • Musea, tentoonstellingen en gedenkplaatsen
  • Concerten, theaters en bioscopen
  • Dierenparken, zoölogische tuinen en pretparken
  • Zwembaden en wellnessfaciliteiten
  • Toeschouwers bij sportevenementen
  • Sportactiviteiten (uitzonderingen daargelaten)
  • Kerstmarkten en volksfeesten
  • Toeristische overnachtingen
  • Gebruik van diensten van mensen met een contactberoep (met uitzondering van medische of verpleegkundige diensten en bezoeken aan de kapper)
   * Hiervan uitgezonderd zijn winkels met essentiele producten zoals levensmiddelenhandel, reformwilnkels, winkels met babyproducten, apotheken, drogisterijen, opticiens en audiciens, zorgwinkels, tankstations, plaatsen, waar kranten gekocht kunnen worden, boekhandels, dierenspeciaalzaken, tuincentra en groothandel.
    
 • 3G-regel (Bewijs van volledige vaccinatie of genezing of test: sneltest niet ouder dan 24 uur of PCR-test niet ouder dan 48 uur. Scholieren gelden vanwege het feit, dat zij op school verplicht getest worden als geteste personen. Kinderen die nog niet leerplichtig zijn, zijn gelijkgesteld met geteste personen):
  • ​Nieuwe regelingen vanuit de federale regering, zoals op het werk en in het ov (bussen, treinen, vliegtuigen etc.)
  • Onderwijsinstellingen en -bijeenkomsten in het reguliere onderwijs, beroepsonderwijs en sociaal onderwijs
  • Huwelijksvoltrekkingen voor de burgerlijke stand
  • Kappersbezoek
  • Niet-toeristische overnachtingen
  • Bijeenkomsten in binnenruimtes
  • Sport in binnenruimtes
  • Grote evenementen in de openlucht (vanaf 2.500 personen)
  • Bijzondere bescherming voor ziekenhuizen en verdere inrichtingen
   • Kwetsbare personengroepen in bepaalde inrichtingen blijven bijzonder beschermd. Bezoekers moeten of volledig gevaccineerd, of genezen of negatief getest zijn (antigeen-sneltest, max. 48 uur oud). 
   • De 3G-regel geldt altijd voor het bezoek van de volgende inrichtingen:
    • Ziekenhuizen
    • Bejaarden- en verzorgingshuizen
    • bijzondere woonvormen voor bijvoorbeeld revalidatie of herintegratie
    • Sociale inrichtingen voor langer verblijf
    • Massaverblijven voor vluchtelingen
      
 • Testbewijs voor scholieren en jongere kinderen
  • Leerplichtige kinderen en jongeren gelden wegens hun deelname aan de verplichte schooltests als geteste personen
  • Zij kunnen daar waar de 3G-regel geldt, hun scholierenkaart laten zien
  • Kinderen die nog niet leerplichtig zijn, hebben geen corona-test nodig. Zij dienen als geteste personen behandeld te worden en er gelden voor hen geen beperkingen.
    
 • Mondkapjesplicht wordt aangescherpt
  • Wegens de hogere besmettingskans van de omikronvariant worden de uitzonderingen op de mondkapjesplicht beperkt en wordt de verplichting tot het dragen van een medisch mondkapje uitgebreid.
  • Dit betreft in het bijzonder de herinvoering van de mondkapjesplicht in wachtrijen in de openlucht en voor evenementen en bijeenkomsten, voor zover hier geen 3G- of 2G-toegangsbeleid geldt.
    
 • Contactbeperkingen
  • Privé ontmoetingen zowel binnen als buiten van gevaccineerden en genezenen zijn alleen met max. 10 personen toegestaan. Kinderen t/m 13 jaar tellen niet mee. 
  • Zoda er een ongevaccineerde persoon deelneemt, gelden de strengere bepalingen en mogen naast het eigen huishouden nog slechts twee personen uit een ander huishouden deelnemen. 
  • Echtgenoten en partners gelden ook zonder gezamenlijk adres als een huishouden.
    
 • Grote evenementen
  • Bij evenementen gelden capaciteitsbeperkingen en zijn maximaal 750 toeschouwers toegestaan. Dit geldt sinds 13 januari ook voor bovenregionale evenementen zoals voetbalwedstrijden.

Een overzicht van alle geldende maatregelen in Nordrhein-Westfalen kunt u nalezen op de website van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. De informatie op de website van Nordrhein-Westfalen is bindend. Aan de informatie op www.euregio.org kunnen geen rechten ontleend worden.