KISS ME

Sinds januari 2017 heeft de Euregio Rijn-Waal de rol van lead partner van het INTERREG Europe project “Knowledge and Innovation Strategies involving Small and Medium-Sized Enterprises“, kortweg KISS ME, op zich genomen. Het project heeft niet alleen een interessant acroniem, maar ook een veelbelovende doelstelling: het project wil het innovatie- en concurrentievermogen van kleine en middelgrote bedrijven (MKB) te verbeteren, door de aanpak van vier verschillende Europese grensregio’s met elkaar te vergelijken en kennis uit te wisselen. Hiervoor werkt de Euregio Rijn-Waal samen met partners uit de grensregio’s Frankrijk-Spanje (EGTC Pyrenees-Mediterranean), Kroatië-Hongarije (HAMAG BICRO) en Zweden-Noorwegen (Värmland County Administrative Board, Hedmark County Council).

 

Het MKB heeft deze aandacht ook om goede redenen verdiend: binnen de EU behoort 99 % van alle bedrijven tot het MKB. Het MKB levert dus een substantiële bijdrage aan de Europese welvaart en vormen een belangrijke motor voor onze economie.

 

In de Europese grensregio’s worden MKB met een bijzondere situatie geconfronteerd: enerzijds biedt de ligging in een grensregio veel kansen, omdat ook de markten in een of meerdere buurlanden in de directe nabijheid zijn; aan de andere kant vormen grenzen nog steeds een onzichtbare barrière. Om het potentieel, dat grensregio’s bieden, volledig te benutten is het daarom bijzonder belangrijk, dat overheden het MKB doelgericht met adequate subsidie instrumenten ondersteunen.

 

Hoewel er al veel van deze instrumenten zijn ontwikkeld, lijkt het nog steeds moeilijk toegankelijk te te zijn voor de bedrijven en wordt er nog niet optimaal gebruikt van gemaakt. In deze context is het verder opmerkelijk dat de verschillende grensregio’s in Europa met dezelfde doelstellingen en vergelijkbare subsidie instrumenten, bijvoorbeeld de INTERREG-programma’s, desondanks verschillende manieren hebben ontwikkeld om het MKB in hun regio te ondersteunen en innovatiever te maken.

 

Het KISS ME project wil juist van deze verschillen gebruikmaken door de Europese projectpartners ervaringen te laten uitwisselen en best practices voor te stellen. Dit alles met het doel om de subsidie instrumenten voor het MKB te verbeteren, zodat het potentieel van de grensregio’s beter benut wordt.

 

Hierbij zijn niet alleen de projectpartners zelf betrokken, maar worden ook regionale stakeholders van overheden, onderzoeksinstellingen en bijv. transferinrichtingen meegenomen. Deze regionale stakeholders nemen eveneens regelmatig deel aan werkbezoeken, die tijdens de projectlooptijd in elke regio 1 keer plaatsvinden. Tijdens deze werkbezoeken kunnen projectpartners en stakeholders uit eerste hand ervaren hoe men in andere grensregio’s het MKB ondersteunt en deze strategieën in de eigen regio toepassen.

 

Baserend op de in het project gewonnen inzichten wordt  ter afsluiting van het project een actieplan opgsteld met concrete aanbevelingen voor beleidsmakers om subsidie instrumenten voor MKB effectiever te maken. Dit actieplan zal vervolgens in een tweede projectfase worden uitgevoerd. Bovendien worden de projectresultaten ook op Europees niveau verspreid en idealiter dient het actieplan als een soort blauwdruk voor beleidsmakers in andere Europese grensregio’s.

 

Het project heeft een looptijd van vier jaar. De eerste fase loopt van 01-01-2017 t/m 30-06-2019. De tweede fase loopt van 01-07-2019 t/m 30-06-2021. Het project beschikt over een budget van in totaal 1,2 miljoen euro, waarvan 840.000 euro door het Europese Fonds voor  Regionale Ontwikkeling(EFRO) van de Europese Unie wordt bijgedragen. De overige kosten worden door projectpartners gedragen.

 

Mocht u meer willen weten over het KISS ME project, de resultaten, nieuws of bijeenkomsten, bezoek dan de projectwebsite www.interregeurope.eu/kissme of volg KISS ME op Twitter (@KISSME_interreg) en Facebook (@projectkissme).