“Kaderproject Prioriteit II” INTERREG V A

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Speciaal voor projecten waarbij de samenwerking tussen inwoners in het Nederlands-Duitse grensgebied centraal staat, is het programma INTERREG V Deutschland-Nederland ontwikkeld. Om het aanvragen van INTERREG-middelen voor kleinere initiatieven toegankelijker te maken heeft de Euregio Rijn-Waal, in afstemming met de andere Duits-Nederlandse Euregio´s en de INTERREG-partners, het “Kaderproject Prioriteit II” ontwikkeld.

Dit kaderproject richt zich op activiteiten in het kader van “People to People”, “Business to Business” en “Government to Government”. Het kaderproject is speciaal ontwikkeld voor initiatieven tot € 25.000 subsidie. Voor kleinere, kortlopende activiteiten is er een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor subsidies tot max. € 1000,-.

Welke projecten?

Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie moet het project de grensoverschrijdende samenwerking en de opbouw van grensoverschrijdende netwerken op sociaal-economisch gebied stimuleren. Binnen deze samenwerkingsverbanden en netwerken kunnen met name activiteiten/projecten ontplooid worden op het gebied van:

 • Ondersteuning van MKB
  • Ontwikkeling van netwerken van bedrijven en wetenschap,
  • Vergroting van de transparantie van de technologie- en kennisinfrastructuur voor ondernemingen
  • Internationalisering van competentieontwikkeling in MKB‘s (bewustwording en doelgerichte adviesverlening, bevordering van competenties, werving van vakkrachten)
 • Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties:
  • Werken, onderwijs en cultuur
  • Natuur, landschap en milieu
  • Structuur en demografie
  • Netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau

Wie kan een aanvraag indienen?
Duitse en Nederlandse kennisinstellingen, ondernemingen, onderwijsinstellingen, verenigingen, organisaties en lokale en regionale overheden.

Meer informatie?
Details over de algemene en financiële voorwaarden kunt u nalezen in de leidraad. Natuurlijk kunt u ook een afspraak met een van onze medewerkers maken. Wij informeren u graag over de diverse subsidiemogelijkheden en helpen bovendien bij de uitwerking van uw project en het zoeken naar partners en medefinanciers.

Contact:
Mw. Svenja Arntz (projectcoördinator, projecten tot € 25.000,- subsidie)

Mw. Astrid Hubbers (projecten tot € 25.000,- subsidie, projecten tot € 1.000,- subsidie)

Mw. Kerstin Cleven (financieel-administratieve afwikkeling)
 

Downloads:

Brochure 2020

Brochure

Informatie vereenvoudiging mini-projecten

Leidraad

Aanvraagformulier tot € 1000,-

Aanvraagformulier tot € 25.000,-

Voorwaarden subsidiemogelijkheden "75 jaar vrijheid"

Aanvraagformulier "75 jaar vrijheid"

Logo ERW

Logo INTERREG

Digitale tool