Workshops

Anno 2019 hebben we in Nederland veel vanzelfsprekende vrijheden. We mogen zelf kiezen welk geloof we aanhangen, er is vrijheid van meningsuiting en we zijn vrij in onze studie- en beroepskeuze. Landsgrenzen zijn er meestal alleen op papier en we kunnen zonder problemen gaan winkelen in Duitsland, op vakantie gaan naar Spanje of een reis maken naar Australië. Grenzen zijn er echter nog wel in de vorm van taal: wanneer je de taal die je buurman spreekt niet begrijpt, kun je niet met elkaar praten. Ook cultuurverschillen kunnen een grens tussen mensen vormen. Wanneer beperken grenzen de vrijheid, en wanneer zorgen ze juist voor vrijheid?

 

In november en december kunnen jullie meedoen aan inspirerende workshops rondom dit thema in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

 

De workshops zijn op 12, 14, 19 en 26 november en 3 en 12 december, steeds van 9.00 tot 13.00 uur. Op één van deze dagen komen jullie de workshops volgen. Op het aanmeldformulier kunnen jullie aangeven naar welke datum jullie voorkeur uitgaat.

 

Jullie gaan samen aan de slag met het thema ‘vrijheid’: jullie worden ondergedompeld in het verleden én het heden, en jullie gaan het thema ’75 jaar vrijheid’ in verband brengen met het huidige Europa. Wat vinden jullie voor jullie eigen toekomst en voor Nederland belangrijk als het gaat om vrijheid? Tijdens de workshops kunnen jullie inspiratie opdoen voor jullie inzendingen. Daarnaast leren jullie Nederlandse en Duitse leeftijdsgenoten kennen.

 

Programma

Het programma bevat drie onderdelen:

Onderdeel 1: Het vrijheidsverhaal in het nieuwe Vrijheidsmuseum (introductiefilm en highlight-tour in het Vrijheidsmuseum met een gids)
Onderdeel 2: Van gesloten naar open grenzen in Europa (spreker over het huidige Europa)
Onderdeel 3: Grenzen aan vrijheid of vrijheid zonder grenzen? (film over de Vrijheidskwestie van nu met een workshop over verschillende vormen van vrijheid en grenzen)

Voor sommige onderdelen worden jullie in twee groepen verdeeld.

 

Bioscoopzaal
9:00 – 9:15 uur:                Inloop
9:15 – 9:30 uur:                Welkomstwoord en introductiefilm

Educatiezaal
9:30 – 10:30 uur:              Groep 1: Rondleiding met gids
                                         Groep 2: Van gesloten naar open grenzen in Europa
10:30 – 11:15 uur:            Groep 1: Van gesloten naar open grenzen in Europa
                                         Groep 2: Rondleiding met gids
Museumcafé
11:15 – 11:45 uur:            Pauze met snack
Educatiezaal / Vrijheidsplein
11:45 – 12:15 uur:            Groep 1: Vrijheidsplein (film en boodschappenwand)

                                         Groep 2:Miniworkshop: Grenzen van vrijheid of vrijheid zonder grenzen

12.15 - 12.45 uur:             Groep1: Miniworkshop: Grenzen van vrijheid of vrijheid zonder grenzen

                                         Groep 2: Vrijheidsplein (film en boodschappenwand)

Bioscoopzaal 
12:45 – 13:00 uur:           Gezamelnlijke  Afsluiting

 

Het Vrijheidsmuseum

Het Vrijheidsmuseum werd in september 2019 heropend en vertelt het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen. Doel is om vooral nieuwe generaties informatie te geven over het onderwerp ‘vrijheid’. De nieuwe vaste tentoonstelling draait om drie vragen: hoe zijn we onze vrijheid kwijtgeraakt, wat moesten we doen om onze vrijheid terug te winnen, en hoe kunnen we onze vrijheid behouden? Bezoekers houden zich bezig met deze vragen aan de hand van de gebeurtenissen in de 20e eeuw en aan de hand van het huidige Europa. Nederlandse en Duitse historici hebben deze geschiedenis samen opnieuw uitgewerkt en op verschillende manieren in beeld gebracht. Vooral het Nederlandse, Duitse en Europese perspectief en het perspectief vanuit de grensregio worden belicht. Bovendien wordt het onderwerp ‘oorlog en vrijheid’ in verband gebracht met gebeurtenissen die nu in Europa plaatsvinden, en wordt het begrip ‘vrijheid’ vanuit allerlei bevolkingsgroepen bekeken. Het nieuwe Vrijheidsmuseum heeft een duidelijke boodschap voor de bezoeker: wat betekent vrijheid voor jou, en wat doe jij om je eigen vrijheid en de vrijheid van anderen te beschermen?

 

Vrijheidsmuseum
Wylerbaan 4
6561 KR Groesbeek