Digipro

De industrie verandert razendsnel. Nieuwe technologieën en de digitale transformatie vormen in een snel veranderende wereld serieuze uitdagingen voor het MKB. Het subsidieproject Digipro ondersteunt MKB bij product- en procesinnovaties, stimuleert de grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling. Digipro dient als springplank voor de realisatie van intelligente producten, productieprocessen en verdienmodellen.

De deelnemende MKB in het projectgebied kunnen in het kader van Digipro profiteren van concrete subsidiemaatregelen. Ondersteuning wordt in opeenvolgende modules aangeboden, bijvoorbeeld bij:

  • Subsidie voor het opstellen van concepten, haalbaarheidsonderzoeken en projecten tot de ontwikkeling van prototypen;
  • Know-how en kennistransfer;
  • De grensoverschrijdende samenwerking met partners in Nederland en Duitsland;
  • en een grensoverschrijdend kennis-netwerk.

Bovendien worden regelmatig informatiebijeenkomsten, workshops, choachings en clustervormingsactiviteiten met andere MKB en kennisinstellingen uit het buurland georganiseerd.

 

Binnen het modulaire ondersteuningsmodel blijven de MKB flexibel: in principe kan het bedrijf die ondersteuning krijgen, die bij de behoefte van het desbetreffende bedrijf past. Modules kunnen dus ook overgeslagen worden als het bedrijf zelf al eerder stappen op het gebied van digitalisering heeft gezet.

 

Lead partner van Digipro en daarmee ook verantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling van het project is de Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Oost NL werkt nauw samen met de andere bij het project betrokken partners. Dit zijn  Huis van de Brabantse Kempen, LIOF, Stichting Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland, IHK Niederrhein, MCC, GEMIT en de Euregio Rijn-Waal. Bovendien zijn er een  daarnaast een reeks bedrijven en organisaties actief als geassocieerde partners., die eveneens zorgen voor een soepele uitvoering van het project.

 

Meer informatie over het project vindt u op de projectwebsite www.digipro-interreg.eu . Mocht u concrete vragen hebben over de subsidiemogelijkheden binnen Digipro kunt u contact opnemen met projectmanager Erwin Altena van Oost NL via +31 (0)614979533 of erwin.altena@oostnl.nl. 

 

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA programma Deutschland-Nederland door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) door de Europese Unie ondersteund. Het project wordt door het Nederlandse Ministerie van Economie en Landbouw, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen co-gefinancierd.