Regional skills lab

Zowel Nederland als Duitsland behoren wereldwijd tot de sterkste exportlanden op het gebied van agrofood. Ook voor elkaar zijn de beide buurlanden in deze sector belangrijke handelspartners. Zo is het niet verrassend, dat met name in het Nederlands-Duitse grensgebied talrijke bedrijven zowel in de primaire productie alsook in de voedselverwerkende industrie, handel en distributie actief zijn.

 

De landbouwsector is een zeer internationale sector. Landbouwproducten uit de regio wordt niet alleen naar de buurlanden maar over de hele wereld geëxporteerd. Met name in de laatste decennia wordt de agrarische sector geconfronteerd met grote veranderingen door de invloed van technologische ontwikkelingen en markttrends. Bovendien stromen er veel nieuwe medewerkers in; voldoende bijscholingsmogelijkheden voor landbouwpersoneel ontbreken.

 

Het mede door de EU ondersteunde INTERREG-project Regional Skills Lab speelt precies op deze problematiek in. Het project brengt ondernemers en werknemers uit de agrarische sector bijeen in testcentra, de zgn. Regional Skills Labs. Hier hebben de Nederlandse en Duitse deelnemers de mogelijkheid om de nieuwste technologieën te leren kennen en innovatieve zakelijke ideeën te ontwikkelen om in te spelen om actuele markttrends. Elk Regional Skills Lab focust op een bepaald thema:

  • Intelligent management voor de tuinbouw;
  • Nieuwe markttrends;
  • Innovatie, internationale en interculturele bedrijfsvoering;
  • Smart Farming;
  • Smart Food Processing.

 

Een ander belangrijk kenmerk van het project is, dat deelnemers in gemengde Nederlands-Duitse groepen aan de Regional Skills Labs deelnemen. Zo kunnen de deelnemers meteen al eerste grensoverschrijdende contacten binnen de Euregio leggen en de kenmerken van de markt in het buurland voor (toekomstige) handel leren kennen.

 

Het budget van het project bedraagt in totaal ca. 2,2 miljoen euro. Het project wordt in het kader van het programma INTERREG Deutschland-Nederland co-gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU en de INTERREG-partners Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken en Landbouw en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Gedurende de vierjarige looptijd (mei 2017 – december 2020) worden 10 nieuwe product-markt/combinaties ontwikkeld, waarbij in totaal meer dan 200 ondernemers en 500 (toekomstige) medewerkers in de agrofoodsector betrokken worden.

 

De bij het project betrokken partners zijn:IMBSE GmbH, Huis van de Brabantse Kempen, CITAVERDE College Roermond, Stichting AOC-Oost Nederland, Agrobusiness Niederrhein e.V., HAS Den Bosch, Euregio Rijn-Waal en 40 MKBs. Daarnaast staat het project open voor geïnteresseerde bedrijven en werknemers uit de landbouwsector. Mocht u belangstelling voor het project hebben kunt graag contact met ons opnemen (info@euregio.org; +49-2821-7930.0).