Vacature secretaris-directeur

24-02/23


De Euregio Rijn-Waal is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van 55 gemeenten, Kreise, Landschaftsverband en Industrie und Handelskammer in het Nederlands-Duitse grensgebied. De Euregio Rijn-Waal is gevestigd in Kleve (D) en telt ca. 30 Nederlandse en Duitse medewerkers.

 

Sinds 1971 zet de Euregio Rijn-Waal zich in om de Europese integratie concreet te maken voor de inwoners van de grensregio. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse burgers, bedrijven en andere organisaties versterken, de contacten verdiepen en waar mogelijk samenwerking stimuleren. De Euregio Rijn-Waal maakt het  Europa voor de burger voor iedereen tastbaar. Aandacht voor inclusie en diversiteit staat bij de Euregio Rijn-Waal hoog in het vaandel.

 

De leden van de Euregio – Duitse en Nederlandse lokale overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven – werken middels thematische commissies nauw samen en geven zo vorm aan de euregionale ontwikkeling in het belang van de grensregio. Bovendien is de Euregio Rijn-Waal spreekbuis van de regio in de Europese context en stemt zij haar ervaringen af met andere Euregio´s in Europa. De Euregio Rijn-Waal heeft als taak grensbarrières weg te nemen, de regionale grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren, te ondersteunen en te verwezenlijken.

 

Met het GrensInfoPunt is bij de Euregio een informatiepunt voor werkgevers, werknemers en andere grensgangers gevestigd.

 

De strategische opgaven voor de Euregio liggen in de komende jaren onder andere in het verwezenlijken van de doelstellingen uit de nieuwe Strategische Agenda 2025+, de “Grenslandagenda” en het nieuwe INTERREG VI-programma.

 

In verband met het vertrek van de huidige secretaris-directeur is de Euregio Rijn-Waal op zoek naar een nieuwe

 

secretaris-directeur

 

indien mogelijk vanaf 01.10.2023

 

 

Uw taken:

 • Leiding van het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal conform haar Statuten
 • Voorbereiden van de adviezen en besluiten voor de gremia van de Euregio Rijn-Waal (Euregioraad, Dagelijks Bestuur en Commissies) evenals de uitvoering hiervan
 • Samen met de bestuurlijke organen werken aan de strategische en inhoudelijke positionering en doorontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking
 • Collegiale en harmonieuze samenwerking met de leden van de Euregio Rijn-Waal, evenals met de regionale en nationale organisaties en overheden in Nederland en Duitsland. Goede samenwerking met de verantwoordelijke Europese organisaties
 • Behartigen van de belangen van de Euregio Rijn-Waal bij de uitvoering van het Interreg- en andere Europese programma’s
 • Externe vertegenwoordiging van de Euregio Rijn-Waal zoals bedoeld in de Statuten
 • Budgetverantwoording voor de begroting van de Euregio Rijn-Waal

 

Uw profiel:

 • Academisch werk en denkniveau
 • Leidinggevende ervaring in een overheidsorganisatie, het liefst een gemeente
 • Goede kennis over de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland
 • Nederlands of Duits als moedertaal evenals goede kennis van de andere taal. Kennis van de Engelse taal is gewenst
 • Bestuurlijke sensitiviteit in de omgang met politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • U kunt onderhandelen, heeft overtuigingskracht, bent teamgericht, heeft sociale vaardigheden en u kunt met conflicten omgaan
 • Goede communicatieve eigenschappen en gevoel voor diplomatie
 • U bent in staat analytisch, strategisch en conceptueel te werken
 • U bezit innovatieve en creatieve vaardigheden
 • U hebt een grote betrokkenheid en bent prestatiegericht

 

Wij bieden u:

 • Een arbeidsovereenkomst naar Duits publiek recht voor in eerste instantie zes jaar.
 • Vergoeding tot TVöD 15 aan Duitse kant, in Nederland vergelijkbaar met BBRA schaal 15
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, dienstreizen, reiskosten, woonplaats en dergelijke worden in de arbeidsovereenkomst geregeld.

 

Reactie:

Uw sollicitatiebrief in de Nederlandse of Duitse taal met Curriculum Vitae kunt u per mail tot 24.02.2023 sturen naar h.boonvanostade@nijmegen.nl.  Informatie over de procedure kunt u inwinnen bij dhr. Boon van Ostade, tel. 0031653377236

 

Voor inhoudelijke functie-informatie kunt u zich wenden tot de huidige secretaris-directeur, dhr. Kamps, tel. 00492821793017.


Gerelateerd/Ander nieuws

24-02/23

Vacature secretaris-directeur

De Euregio Rijn-Waal is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van 55 gemeenten, Kreise, Landschaftsverband en Industrie und Handelskammer in het Nederlands-Duitse grensgebied. De Euregio Rijn-Waal is gevestigd in Kleve (D) en telt ca. 30 Nederlandse en Duitse medewerkers.

15-01/23

Thomas Ahls neemt deel aan bestuurlijk overleg GROS NL-NRW

Afgelopen donderdag 12 januari kam het bestuurlijk overleg GROS NL-NRW bijeen in het Duitse Brüggen.

15-01/23

Nieuwe eenvoudige subsidies voor kleinere NL-D initiatieven

Eind vorig jaar heeft het Comité van Toezicht voor het Interreg VI A programma Deutschland-Nederland het Kleine Projecten Fonds (KPF) goedgekeurd. Dit nieuwe subsidieprogramma voor kleinere Nederlands-Duitse projecten gaat begin 2023 van start.